Memarlıq

(latınca-memarlıq, yunan arxitektorundan - inşaatçı) gəmilərin növlərini, quruluşunu, dizaynını və inşasını öyrənən bir elmdir.

Xəbərlər:

Bugün 26 November 2022 Xəbərlər arxivi

Gəmiqayırma

  • Dəniz nəqliyyatı və ixtisaslaşmış gəmilərin inşası və suya salınması;
  • Dəniz stasionar platformaların metal konstruksiyalı əsaslarının istehsalı;
  • Dəniz stasionar platformaların üst strukturlarının modullarının istehsalı;
  • Dəniz stasionar platformaların quraşdırılması və Sifarişçiyə təhvil verilməsi