Memarlıq

(latınca-memarlıq, yunan arxitektorundan - inşaatçı) gəmilərin növlərini, quruluşunu, dizaynını və inşasını öyrənən bir elmdir.

Xəbərlər:

Bugün 26 November 2022 Xəbərlər arxivi

Hidrotexniki işlər

  • Bənd tikintisi;
  • Dəstək və yanalma konstruksiyalarının tikintisi;
  • Körpü tikintisi;
  • Dibdərinləşdirilmə işlərinin aparılması.