Memarlıq

(latınca-memarlıq, yunan arxitektorundan - inşaatçı) gəmilərin növlərini, quruluşunu, dizaynını və inşasını öyrənən bir elmdir.

Xəbərlər:

Bugün 26 November 2022 Xəbərlər arxivi

Sualtı texniki işlər

  • Gəmi gövdəsinin və hidrotexniki qurğuların sualtı hissələrinin mexaniki təmizlənməsi;
  • Su sahələrinin və dəniz yatağının dalğıclar, sualtı akustik və digər cihazlar vasitəsi ilə araşdırılması;
  • Gəminin sualtı hissələrinin araşdırılması və onların vəziyyəti barədə mühəndislik hesabatlarının hazırlanması, foto və video da daxil olmaqla təsnifat cəmiyyətlərinə təqdim edilməsi;
  • Hidrotexniki qurğuların sualtı hissələrinin və dəniz limanları, bərə və süni adaların yaxınlığında yerləşən dəniz stasionar qurğuların müayinəsi.